Παρακολουθήστε τα παρακάτω video με τις οδηγίες χρήσης των ανοιχτών σάκων κολοστομίας 2 τεμαχίων που χρησιμοποιείτε

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος

Επιστροφή

Δοκιμάστε το προϊόν

Επιτυχής υποβολή

Συγχαρητήρια

Προβολή για υπολογιστές