Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε πριν την επέμβαση στομίας

Είναι φυσικό να σας απασχολούν πολλά ερωτήματα πριν από μια επέμβαση στομίας. Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να λάβετε απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματά σας ώστε να είστε καλά προετοιμασμένοι και να αντιμετωπίσετε με γνώση τη νέα κατάσταση. Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της επέμβασης, το είδος των προϊόντων που θα χρησιμοποιείτε και άλλα σχετικά θέματα.

Γενικές πληροφορίες για την επέμβαση στομίας

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την επέμβαση στομίας

Τι είναι η στομία;

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε τι ακριβώς είναι η στομία και πώς δημιουργείται. Μάθετε περισσότερα για τη στομία
Επιστροφή

Τι είναι η στομία;

Η στομία είναι το αποτέλεσμα μιας επέμβασης που πραγματοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν διαταραχές στην λειτουργία του εντέρου ή του ουροποιητικού συστήματος λόγω κάποιας πάθησης ή τραυματισμού.

Με τον όρο στομία εννοούμε το τεχνητό άνοιγμα το οποίο επιτρέπει την αποβολή των κοπράνων από το έντερο ή των ούρων από το ουροποιητικό.

Σε περιπτώσεις νεοπλασματικών ασθενειών, διαταραχών στη λειτουργία του εντέρου ή τραυματισμού μπορεί να απαιτείται επέμβαση με αποτέλεσμα τα κόπρανα να αποβάλλονται από ένα άνοιγμα στο κοιλιακό τοίχωμα. Όταν η στομία δημιουργείται στο παχύ έντερο ονομάζεται κολοστομία ενώ όταν δημιουργείται στο λεπτό έντερο ονομάζεται ειλεοστομία.

Σε περιπτώσεις διαταραχών στη λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος λόγω κάποιας κακοήθειας μπορεί να απαιτείται επέμβαση προκειμένου να δημιουργηθεί μία εναλλακτική δίοδος των ούρων μέσω του κοιλιακού τοιχώματος.

Όταν η ουροδόχος κύστη νοσεί μπορεί να απαιτείται επέμβαση και ενδέχεται να χρειαστεί να αφαιρεθεί. Το άνοιγμα που δημιουργείται στο κοιλιακό τοίχωμα για την αποβολή των ούρων ονομάζεται ουρητηροστομία.

Όταν η διαταραχή λειτουργίας εντοπίζεται στους ουρητήρες ή στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα, η στομία που δημιουργείται ονομάζεται νεφροστομία.

Επιστροφή
Πληροφορίες για τους διαφορετικούς τύπους στομίας

Τύποι στομίας

Ο κάθε τύπος στομίας εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το πού εντοπίζεται συνήθως ο κάθε ένας και για ποιο λόγο πραγματοποιείται. Μάθετε περισσότερα για τους τύπους στομίας
Επιστροφή

Τύποι στομίας

Οι τύποι στομίας είναι οι εξής: Κολοστομία, Ειλεοστομία, Ουρητηροστομία και Νεφροστομία. Παρακάτω υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον καθένα από αυτούς τους τύπους στομίας.

Πληροφορίες για κολοστομία


ΚολοστομίαΣε μια επέμβαση κολοστομίας, τμήμα του παχέος εντέρου (κόλον) παρακάμπτεται σε ένα άνοιγμα στο κοιλιακό τοίχωμα ώστε να σχηματιστεί η στομία. Η κολοστομία εντοπίζεται συνήθως στην αριστερή πλευρά της κοιλίας. Τα κόπρανα σε αυτό το τμήμα του εντέρου είναι στερεά και επειδή η στομία δεν έχει σφιγκτήρα μυ για να ελέγχει την κένωση, θα χρειαστεί να συλλέγονται χρησιμοποιώντας έναν σάκο κολοστομίας (κλειστό).

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι επέμβασης κολοστομίας: Τελική κολοστομία και κολοστομία διπλού αυλού.

Τελική κολοστομία
Το πάσχον τμήμα του παχέος εντέρου (κόλον) ή του ορθού αφαιρείται και το υγιές τμήμα του εντέρου παρακάμπτεται σε άνοιγμα στο κοιλιακό τοίχωμα για να σχηματιστεί μια στομία. Μια κολοστομία μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη. Η προσωρινή λύση επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου το νοσούν τμήμα του εντέρου έχει αφαιρεθεί και το υπόλοιπο έντερο δεν είναι ακόμα έτοιμο να ενωθεί. Η μόνιμη λύση επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου η επανένωση του εντέρου δεν είναι δυνατή ή είναι πολύ επικίνδυνη.

Κολοστομία διπλού αυλού
Σε μια κολοστομία διπλού αυλού, το έντερο παρακάμπτεται σε ένα άνοιγμα στο κοιλιακό τοίχωμα όπου στερεώνεται στο δέρμα και διατηρείται στη θέση του με ένα στήριγμα εντέρου. Γίνεται μία τομή στο επάνω τμήμα του εντέρου και στη συνέχεια τα άκρα του στερεώνονται με ράμματα στο δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο, μια στομία διπλού αυλού στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο στομίες που είναι ενωμένες. Η κολοστομία διπλού αυλού είναι συνήθως ένα προσωρινό μέτρο που πραγματοποιείται σε οξείες καταστάσεις. Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί για να προφυλάξει μια χειρουργική ένωση του εντέρου.

Πληροφορίες για ειλεοστομία


ΕιλεοστομίαΣτην επέμβαση ειλεοστομίας, τμήμα του λεπτού εντέρου, ο ειλεός, παρακάμπτεται σε ένα άνοιγμα στο κοιλιακό τοίχωμα ώστε να σχηματιστεί η στομία. Η ειλεοστομία πραγματοποιείται συχνά σε περιπτώσεις όπου το τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου νοσεί και εντοπίζεται συνήθως στη δεξιά πλευρά της κοιλίας. Τα κόπρανα σε αυτό το τμήμα του εντέρου είναι γενικά υδαρή και επειδή η στομία δεν έχει σφιγκτήρα μυ για να ελέγχει την έξοδο των κοπράνων και των αερίων, θα χρειαστεί να συλλέγονται σε έναν σάκο ειλεοστομίας (ανοιχτό).

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι επέμβασης ειλεοστομίας: Τελική ειλεοστομία και ειλεοστομία διπλού αυλού.

Τελική ειλεοστομία
Μια τελική ειλεοστομία πραγματοποιείται όταν τμήμα του λεπτού εντέρου αφαιρείται (ή απλά πρέπει να ξεκουραστεί) και το άκρο του λεπτού εντέρου παρακάμπτεται σε ένα άνοιγμα στο κοιλιακό τοίχωμα για να σχηματιστεί μια στομία. Μια τελική ειλεοστομία μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Η προσωρινή λύση επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου το νοσούν τμήμα του εντέρου έχει αφαιρεθεί και το υπόλοιπο έντερο δεν είναι ακόμα έτοιμο να ενωθεί. Η μόνιμη λύση επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου η επανένωση του εντέρου δεν είναι δυνατή ή είναι πολύ επικίνδυνη.

Ειλεοστομία διπλού αυλού
Σε μια ειλεοστομία διπλού αυλού, τμήμα του λεπτού εντέρου παρακάμπτεται σε ένα άνοιγμα στο κοιλιακό τοίχωμα όπου στερεώνεται στο δέρμα και διατηρείται στη θέση του με ένα στήριγμα εντέρου. Γίνεται μία τομή στο επάνω τμήμα του εντέρου και στη συνέχεια τα άκρα του στερεώνονται με ράμματα στο δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο, μια ειλεοστομία διπλού αυλού στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο στομίες που ενώνονται μεταξύ τους.

Η ειλεοστομία αυτού του τύπου είναι συνήθως προσωρινή και πραγματοποιείται για να προφυλάξει μια χειρουργική ένωση του εντέρου. Αν είναι προσωρινή, θα αποκατασταθεί σε επόμενη επέμβαση.

Πληροφορίες για ουρητηροστομία

 

Αν η ουροδόχος κύστη ή το ουροποιητικό σύστημα υποστεί βλάβη ή νοσήσει και δεν μπορείτε να ουρήσετε φυσιολογικά, θα χρειαστεί μια εναλλακτική δίοδος των ούρων ώστε να παροχετευτούν έξω από τον οργανισμό. Αυτό λέγεται ουρητηροστομία.

Υπάρχουν δύο τύποι επέμβασης ουρητηροστομίας: Ουρητηροστομία με ειλεοκύστη (Επέμβαση κατά Bricker) και ουρητηροστομία με Pig Tails.

Ουρητηροστομία

Ουρητηροστομία με ειλεοκύστη (Επέμβαση κατά Bricker)
Ένα τμήμα του εντέρου παρακάμπτεται σε ένα άνοιγμα της δεξιάς πλευράς του κοιλιακού τοιχώματος το οποίο στερεώνεται με λίγα ράμματα στο δέρμα. Οι ουρητήρες διαχωρίζονται από την ουροδόχο κύστη και ενώνονται με το τμήμα του εντέρου. Επειδή αυτό το τμήμα του εντέρου είναι υπερβολικά μικρό για να λειτουργήσει ως κύστη και δεν έχει σφιγκτήρα μυ ή βαλβίδα για τον έλεγχο της ούρησης, θα χρειαστείτε έναν σάκο ουρητηροστομίας για τη συλλογή των ούρων.

 

Ουρητηροστομία

Ουρητηροστομία με Pig Tails
Ένας άλλος συνήθης τρόπος εκτροπής των ούρων είναι η ουρητηροστομία με pig tails (σωληνάκια). Στην περίπτωση αυτή έχουμε επίσης ολική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας και οι ουρητήρες μεταφέρονται απευθείας στην επιφάνεια της κοιλιακής χώρας μέσω pig tails. Η επέμβαση μπορεί να είναι αμφίπλευρη με ένα pig tail (σωληνάκι) δεξιά και ένα αριστερά στην κοιλιακή χώρα ή μονόπλευρη από τη δεξιά, συνήθως, πλευρά.

Πληροφορίες για νεφροστομία

 

Nephrostomy

Σε μια επέμβαση νεφροστομίας τοποθετείται από το δέρμα ένας μικρός καθετήρας/σωλήνας (pig tail) στο νεφρό με σκοπό να παροχετεύει τα ούρα εξωτερικά σε ένα σακουλάκι. Αυτό συνήθως συμβαίνει είτε λόγω φραγμένων ουρητήρων είτε όταν αντιμετωπίζονται προβλήματα στο κατώτερο ουροποιητικό. Η νεφροστομία εντοπίζεται στην πλάτη ακριβώς κάτω από τα πλευρά. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί προσωρινή λύση. 


Επιστροφή
Πληροφορίες σχετικά με το πεπτικό & ουροποιητικό σύστημα

Πεπτικό & ουροποιητικό σύστημα

Ένας καλός τρόπος για να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η στομία σας είναι να έχετε μια βασική γνώση σχετικά με το πεπτικό και ουροποιητικό σύστημα. Μάθετε περισσότερα για το πεπτικό και το ουροποιητικό σύστημα
Επιστροφή

Πεπτικό & ουροποιητικό σύστημα

Το πεπτικό σύστημα

Το πεπτικό σύστημαΤο στομάχι
Όταν τρώτε, η τροφή κινείται προς το στομάχι μέσα από ένα μακρύ, στενό σωλήνα που ονομάζεται οισοφάγος. Εδώ, η τροφή διασπάται σε μικρότερα κομμάτια και με τη βοήθεια των πεπτικών υγρών μετατρέπεται σε χυλό.

Το λεπτό έντερο
Στη συνέχεια, το περιεχόμενο του στομάχου μεταφέρεται στο λεπτό έντερο (ειλεός), όπου ολοκληρώνεται η πέψη. Το σώμα σας απορροφά τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για την παραγωγή ενέργειας, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων κυττάρων και τα διοχετεύει στην κυκλοφορία του αίματος.

Το παχύ έντερο
Όταν όλα τα θρεπτικά συστατικά έχουν απορροφηθεί, τα υπολείμματα των τροφών μεταφέρονται στο παχύ έντερο (κόλον), όπου το σώμα σας απορροφά την περίσσεια υγρών και κάνει τα υπολείμματα των τροφών πιο συμπαγή. Στη συνέχεια, οι μύες του τοιχώματος του παχέος εντέρου (κόλον), ωθούν τα υπολείμματα των τροφών προς το ορθό, όπου αποβάλλονται από το σώμα σας μέσω του πρωκτού ως κόπρανα, με τη βοήθεια του σφιγκτήρα μυ.

Το ουροποιητικό σύστημα

Το ουροποιητικό σύστημαΤα ούρα παράγονται στα νεφρά και μέσω των ουρητήρων περνούν στην ουροδόχο κύστη. Τα ούρα παράγονται συνεχώς, αλλά αποθηκεύονται στην ουροδόχο κύστη μέχρι να υπάρξει ανάγκη για ούρηση. Τέλος, αποβάλλονται από το σώμα μέσω της ουρήθρας.

Επιστροφή

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη ζωή με στομία

Με ποιον τρόπο θα επηρεάσει η στομία την καθημερινότητά σας

Θα επηρεάσει η στομία την καθημερινότητά σας;

Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να προσαρμοστείτε στην ιδέα ότι έχετε στομία. Η στομία όμως δεν πρέπει να σας εμποδίζει να συμμετέχετε στις δραστηριότητες που συμμετείχατε πριν την επέμβαση, όπως ο αθλητισμός ή οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Μάθετε περισσότερα για την καθημερινότητά σας μετά την επέμβαση στομίας
Επιστροφή

Πώς η στομία θα μπορούσε να επηρεάσει την καθημερινότητά σας;

Μετά την επέμβαση της στομίας, θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αναρρώσετε. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και το χρονικό διάστημα μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Τις πρώτες εβδομάδες μετά την επέμβαση η στομία σας θα αλλάξει ως προς το μέγεθος, καθώς επίσης θα παρατηρήσετε αλλαγή και ως προς τη σύσταση των κοπράνων. Επιπλέον, ενδέχεται τις εβδομάδες αυτές να χάσετε ή να πάρετε βάρος.

Σάκος συλλογής κοπράνων ή ούρων

Ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης στον οποίο έχετε υποβληθεί, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να συγκρατήσετε τα κόπρανα ή τα ούρα σας. Τα κόπρανα και τα ούρα παράγονται συνεχώς και βγαίνουν από τη στομία λίγα-λίγα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πάντα να φοράτε έναν σάκο για τη συλλογή των κοπράνων ή των ούρων.

Υγιές δέρμα γύρω από τη στομία

Για να κολλήσει καλά και με ασφάλεια ο σάκος, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε υγιές το δέρμα γύρω από τη στομία. Όταν η εφαρμογή του σάκου/βάσης γίνεται σωστά, δεν υπάρχει κίνδυνος δερματικού ερεθισμού. Πριν φύγετε από το νοσοκομείο, θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου συστήματος στομίας, τη διαδικασία αλλαγής καθώς επίσης και για τον τρόπο φροντίδας του δέρματος.

Διατροφή στομίας

Συνήθως, μπορείτε να τρώτε και να πίνετε φυσιολογικά. Δοκιμάστε να δείτε πώς αντιδρά η στομία σας σε διαφορετικές τροφές. Ο Επαγγελματίας Υγείας σας θα σας συμβουλεύσει, αν χρειαστεί, να ακολουθήσετε κάποια ειδική διατροφή.

Δραστηριότητες και στομία

Γενικά, η στομία σας δεν αποτελεί εμπόδιο στην εργασία, τις κοινωνικές επαφές, τα αθλήματα, τη μετακίνηση ή άλλα χόμπι. Η γενική κατάσταση της υγείας σας –σωματική καθώς και πνευματική– θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα ζωής σας.

Συζητήστε σχετικά με τη στομία σας

Συζητήστε τοΜερικοί άνθρωποι ίσως χρειάζονται λίγο χρόνο για να συνηθίσουν στην ιδέα ότι έχουν στομία. Δεν χρειάζεται να συζητήσετε για την στομία σας με τον καθένα, αν αυτό σας ενοχλεί. Μπορείτε να το συζητήσετε με τους ανθρώπους που νιώθετε κοντά σας και εμπιστεύεστε. Η συναισθηματική υποστήριξη από τους συγγενείς και φίλους σας είναι πολύ σημαντική. Μη φοβηθείτε να μιλήσετε ανοιχτά στα παιδιά σας. Μιλώντας για τη στομία σας, θα σας ανακουφίσει και θα σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα.

 

Συνήθως, μπορείτε να τρώτε και να πίνετε φυσιολογικά. Δοκιμάστε να δείτε πώς αντιδρά η στομία σας σε διαφορετικές τροφές. Ο νοσηλευτής φροντίδας στομίας ή ο επαγγελματίας υγείας σας, θα σας συμβουλεύσουν, αν χρειαστεί να ακολουθήσετε μια ειδική διατροφή.

Επιστροφή
Λόγοι χρήσης σάκου στομίας

Γιατί πρέπει να φοράω σάκο στομίας;

Ένας σάκος στομίας είναι απαραίτητος για τη συλλογή του περιεχομένου της στομίας με ασφάλεια και άνεση. Η συχνότητα αλλαγής ή αδειάσματος του σάκου εξαρτάται από τον τύπο στομίας που έχετε. Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή ενός σάκου στομίας
Επιστροφή

Γιατί πρέπει να φοράω σάκο στομίας;

Ανεξάρτητα από τον τύπο στομίας που έχετε, όλες οι εκκρίσεις της στομίας πρέπει να συλλέγονται με ασφάλεια και άνεση. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να φοράτε έναν σάκο στομίας. Ο σάκος/βάση έχουν σχεδιαστεί να κολλούν στο δέρμα στην περιοχή της κοιλιάς γύρω από τη στομία και να συλλέγει τις εκκρίσεις της στομίας.

Ασφάλεια και διακριτικότητα

Η επιλογή του σάκου στομίας εξαρτάται από το αν έχετε κολοστομία, ειλεοστομία ή ουρητηροστομία/νεφροστομία. Ο Επαγγελματίας Υγείας θα σας δείξει ποιος είναι κατάλληλος για εσάς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των σάκων είναι ασφαλείς και διακριτικοί. Κανένας δεν θα ξέρει ότι τον φοράτε εκτός κι αν αποφασίσετε να το πείτε.

Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή να δεχτείτε το γεγονός ότι χρειάζεται να φοράτε έναν σάκο στομίας στην περιοχή της κοιλιάς, σύντομα θα αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι είναι εφικτό να κάνετε ό,τι και πριν.

Αλλαγή σάκου στομίας

Η συχνότητα αλλαγής ή αδειάσματος του σάκου εξαρτάται από τον τύπο στομίας που έχετε:

  • Κολοστομία: Η αλλαγή του σάκου γίνεται συνήθως δύο φορές την ημέρα, ανάλογα με την ποσότητα των κοπράνων.
  • Ειλεοστομία: Ο σάκος χρειάζεται άδειασμα πολλές φορές την ημέρα. Η αλλαγή του σάκου γίνεται μια φορά την ημέρα.
  • Ουρητηροστομία/νεφροστομία: Ο σάκος χρειάζεται άδειασμα πολλές φορές την ημέρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο σάκος ουρητηροστομίας/νεφροστομίας μπορεί να συνδεθεί με έναν ουροσυλλέκτη κλίνης ούτως ώστε να μην χρειάζεται να σηκώνεστε για να τον αδειάζετε. Η αλλαγή του σάκου γίνεται μια φορά την ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε video με οδηγίες αλλαγής σάκου στομίας για τον συγκεκριμένο τύπο στομίας και συστήματος που χρησιμοποιείτε.

Αποζημίωση προϊόντων

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλιστικός σας φορέας δικαιολογεί συγκεκριμένες ποσότητες από αυτά τα υλικά και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεστε οικονομικά. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιστροφή

Μαρτυρίες χρηστών στομίας

Μαρτυρία χρήστη σάκου στομίας Coloplast

Η σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών, Aisha, μας λέει πώς η θετική σκέψη την βοήθησε στη διάρκεια της επέμβασης στομίας της.

«Διαγνώσθηκα με ελκώδη κολίτιδα το 1990 στην ηλικία των 19 ετών...» Διαβάστε την ιστορία της Aisha
Επιστροφή

Η ιστορία της Aisha

Διαγνώσθηκα με ελκώδη κολίτιδα το 1990 στην ηλικία των 19 ετών. Στη διάρκεια των επόμενων 15 ετών, συνέχισα να νοσηλεύομαι αρκετές φορές και συχνά ένιωθα έντονους πόνους έως το 2008 οπότε και έκανα επέμβαση ειλεοστομίας. Οι πρώτες μέρες μετά την επέμβαση που προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις πώς φαίνεται, πώς σε βλέπουν οι άλλοι, που πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις τα κατάλληλα προϊόντα που θα δουλέψουν για σένα, μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ.

Ο νοσηλευτής φροντίδας στομίας με βοήθησε να αντιμετωπίσω κάθε στάδιο των προβλημάτων που εμφανίζονταν και βάσει αυτών των προβλημάτων, πρότεινε ένα διαφορετικό προϊόν που θα μπορούσα να δοκιμάσω. Μου πήρε χρόνο αλλά στο τέλος τα κατάφερα! Τώρα έχω έναν συνδυασμό προϊόντων που πραγματικά έχουν αποτέλεσμα για μένα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του να έχω ειλεοστομία είναι ότι μπορώ να πάω για περίπατο χωρίς καθόλου πόνο, ότι μπορώ να πάρω αγκαλιά τα αγόρια μου χωρίς να πρέπει να τα παρατήσω μετά από λίγα δευτερόλεπτα αφόρητου πόνου, και ότι μπορώ να κάνω κάτι τόσο απλό όπως ένα κατακόρυφο, το οποίο ενώ κατά τη διάρκεια της εφηβείας μου ήταν κάτι εύκολο, αργότερα, και για πάνω από το μισό της ζωής μου, πονούσα τόσο πολύ που ούτε σκεφτόμουν να το κάνω.

Δεν είναι εύκολο να συμβιβαστεί κανείς με τη στομία αλλά με λίγη θετική σκέψη και με την αναζήτηση της κατάλληλης βοήθειας, πιστεύω ακράδαντα ότι ο καθένας που βρίσκεται σε παρόμοια θέση μπορεί να το πετύχει - όπως έκανα και εγώ».

 

Aisha, 
Σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών

Επιστροφή
Επιστροφή

Δοκιμάστε το προϊόν

Επιτυχής υποβολή

Συγχαρητήρια

Προβολή για υπολογιστές